Oleh : Ainunl Muaiyanah Sulaiman


Sesi 4 : Sains Dalam Sastera.


Pengerusi Sesi : Muhammad Ali Atan


Ahli Panel : Dr Mohammad Alinor Abd Kadir


Wan Ahmad Fhysal Wan Ahmad


Nasirin Abdillah


Dalam sesi 4 yang bernaung di bawah isu Sains Dalam Sastera, ahli panel Dr Mohammad Alinor dengan kertas kerjanya yang bertajuk Sains Tabii dan Sastera telah mengumpulkan sumber-sumber pengetahuan di Alam Melayu dan menyaring masukan-masukan dalam sumber tersebut yang bernilai Sains Tabii dan membandingkan dengan konsep-konsep semasa demi mendapatkan konsep baru yang lebih berpotensi. Dalam kertas kerja ini juga Dr Mohammad Alinor mengemukakan beberapa manuskrip-manuskrip daripada Funan, Champa, Sriwijaya yang menulis apa-apa yang berkaitan dengan sains tabii.


Wan Ahmad Fhysal yang hadir dengan makalah yang bertajuk Sastera Ilmi Sebagai Pemangkin Budaya Intelektualisme Dalam Peradaban Ummah : Satu Renungan Awal menekankan peri-pentingnya kefahaman sastera haruslah disulami kefahaman ilmu yang betul agar nilai diri dan masyarakat dapat diletakkan pada tempat yang betul sehingga lahirnya tamadun atau peradaban dalam masyarakat. Menurut beliau juga, terdapat contoh masalah kehilangan adab dalam sastera khususnya displin ilmu kritikan sastera seperti kegagalan kritik sastera dalam memberi arah, kecelaruan kefahaman konteks krtikan sastera Melayu, hanyut dalam khayalan subjektif dan khayalan liar dalam penggunaan bunga bahasa. Menurutnya juga, genre satera ilmi harus menjadi fokus penting buat karyawan muda negara dalam usaha memartabatkan kembali dunia persuratan dan kesusateraan Melayu.


Dalam kertas kerja yang ditulis Nasirin Abdillah membincangkan hubung-kait sains dan satera yang mana keterpisahan antara sains dan sastera perlu ditolak dan satu keseimbangan di antara kedua-duanya perlu dicari agar kedua-duanya saling memerlukan antara satu sama lain. Secara khususnya Nasirin memfokuskan bagaimana filem boleh manjadi wadah penghubung yang efektif di antara sains dan sastera dan pendekatan ini menghampiri selera masyarakat alaf baru yang cenderung memilih filem berbanding bahan bacaan. Beliau mengemukakan contoh The League of Extraordinary Gentlemen arahan Stephen Norrington yang penuh aksi dan kesan-kesan khas dalam masa yang sama menggabungkan sains dan sastera dalam wacana berbeza. Beliau menyarankan agar penggunaan filem sebagai wadah baru dalam menggabungkan sains dan sastera dapat berhasil mengetengahkan bahawa tiada keterpisahan idea diantara dua displin ilmu ini


1 komen:

D'Rimba said...

Amat bermakna pertemuan itu bagiku.................

Blog Widget by LinkWithin
top