Oleh : Ainunl Muaiyanah Sulaiman


Sesi 5 : Perjuangan Penulis Muda : Arah Dan Cabaran


Pengerusi Sesi : Nimoiz T.Y


Ahli Panel : Salina Ibrahim


Ariff Mohamad


Ridzuan Harun


Salina Ibrahim membentang kertas kerja yang bertajuk Arah Dan Cabaran Penulis Muda; Masa Depan Dalam Tangan Mereka mengatakan beberapa persoalan yang perlu difikirkan bersama untuk memastikan kelangsungan penulis muda. Penulis muda haruslah memantapkan jati diri yang berilmu dan tidak bercanggah dnegan dirinya. Selain itu, penulis muda haruslah disatukan walaupun berbeza pendapat dan padangan supaya boleh bertuka-tukar fikiran dan tidak hanya dalam ruang lingkup yang sama. Salina Ibrahim juga mencadangkan agar penulis muda memanfaatkan teknologi seperti email, Friendster, Facebook untuk mempromosikan karyanya dengan cara yang tersebut.


Ridzuan Harun dengan kertas kerjanya Masa Depan Penulis Muda: Antara Kenyataan dan Harapan menggariskan beberapa cabaran-cabaran penulis muda dalam menongkah masa yang di antaranya cabaran memartabatkan Bahasa Melayu, persuratan Melayu, memartabatkan kebudayaan Melayu sebagai teras pembinaan kebudayaan nasional serta cabaran mendepani persekitaran dan sosiopolitik negara. Penulis muda haruslah memerdekakan jiwa dari sebarang kongkongan untuk menulis dan kembali kepada jati diri sebelum mengajak masyarakat mendampingi penulis sebagai khayalak sastera.


Ahli panel ketiga, Ariff Mohamad dalam kertas kerjanya Memeta Identiti Penulis Muda Malaysia mengatakan penulis muda haruslah mengambil perhatian serius tentang kesepaduan identiti dan karya dan peribadi. Beliau menyarankan 10 langkah untuk membawa sastera Malaysia ke persada antarabangsa. Selain itu penulis muda harus bergerak dengan serius dalam proses memeta identity kesusateraan Melayu sebagai khazanah ketamadunan dan sebagai bahan sejarah yang relevan dengan bangsa dan negara.

0 komen:

Blog Widget by LinkWithin
top