Ucap Utama : Yang Berbahagia Dato' Anwar Ridwan

Bahasan Ucap Utama I : Syed Mohd Zakir Syed Othman (S.M. Zakir)

Bahasan Ucap Utama II : Dr Awang Azman Awang Pawi

Pengerusi : Mohd Lutfi Ishak


 

Ucap Utama


Dalam ucap utama Dr Anwar Ridwan, beliau menyatakan penulis muda harus menggariskan perjuangan seninya dan sangat bergantung kepada tujuan pengarang, wang ataupun nama?. Dr Anwar Ridwan menyatakan beberapa cabaran yang dihadapi penulis muda. Menurutnya cabaran pertama penulis muda ialah penulis harus menetapkan tujuannya mengarang dan memilih untuk menjadi pendakwah seni mengandungi ilmu, maka karyanya akan menjadi lebih jauh bererti dan degup perjuangannya akan menjadi lebih kencang. Penulis harus tahu tujuan menulis bukan lah bermain-main, menguasai teknik penulisan, mengembangkan pemikiran untuk menncipta karya yang bermutu.


Cabaran kedua : Idea Makin Ditagih. Menurut beliau, pengarang yang malas belajar dan mengkaji seperti penulisan sastera popular sememangnya sarat peristiwa dan manusia tetapi sedikit sekali idea yang terdapat di dalamnya. Pembaca di luar semakin pintar menilai mutu karya dan sekiranya karya itu tidak penuh dengan ilmu akan tidka meninggalkan kesan kepada pembaca.


Cabaran ketiga : Ruh Islam di dalam Karya Sastera. Dr Anwar Ridwan menyatakan roh Islami semakin menjauh daripada kehidupan sebahagian keluarga. Budaya kehidupan liberal-sekular menyebabkan mereka lebihbanyak menghabiskan masa dan wang ringgit kepada tuhan baru kompromi, dan tuhan baru bernama hendonism. Oleh itu, penulis muda haruslah meniupkan roh Islami di dalam karyanya untuk melawan budaya-budaya baru ini.


Cabaran keempat : Masa depan pendidikan sastera yang mencemaskan. Dalam senario dunia satera yang dipandang dunia kelas kedua, beliau menyuarakan kebimbangan terhadap masa depan dunia sastera yang kini semakin kurang pelajar yang cemerlang, pengajaran sastera seolah-olah tiada pengaruh atau kesan lagi. Cadangan beliau satu rombakan besar-besaran terhadap pengajaran dan pembelajaran sastera di sekolah harus dilakukan.


Bahasan Ucap Utama I


Kertas kerja S.M. Zakir yang bertajuk Arah Dan Cabaran Penulis Muda : Antara Ubermensch dan Khudi Pembentuk Peribadi Unggul – beliau cuba menerangkan mengenai perbezaan pemikiran yang dibawa oleh dua sarjana dunia yang terkenal iaitu Friedrich Nietzsche yang mengemukakan konsep manusia unggul – Ubermensch dan juga Iqbal yang membawa konsep pemahaman diri yang disebut Khudi.


Dalam Ubermensch melihat individu merupakan pusat kepada segala perbahasan. Dalam perbahasannya, sarjana ini menolak segala persamaan manusia untuk mewujudkan konsep individualiti manusia yang seterusnya mewujudkan manusia unggul iaitu Ubermensch dan nilai baik dan buruk manusia bergantung kepada individu yang bebas dan bukan kepada adat dan agama.


Sementara itu, dalam konsep Khudi (ego), Iqbal menjelaskan bahawa pemikiran tentang tuhan harus berangkat daripada pemahaman diri yakni khudi terlebih dahulu, selanjutnya menuju kepada pemahaman tentang tuhan yang disebut Iqbal sebagai ultimate ego – realiti tertinggi. Iqbal menolak pemikiran Nietzsche dalam konsep "death of god" dengan menyebut bahawa manusia adalah sebagai khalifah tuhan sehingga dapat melahirkan kerajaan tuhan (agama) di muka bumi. Menurut Iqbal, tuhan adalah pemilik sejati kedaulatan, yang meluas ke seluruh alam dan umat manusia.


Bahasan Ucap Utama II


Dalam kertas kerja ini, Dr Awang Azman menyatakan mengenai proses pengenerasian manusia yang bersifat dinamik kerana manusia merupakan makhluk berfikir yang rasional dan bebas berfikir secara kreatif dan inovatif.


Beliau menyentuh soal pemetaan perjuangan yang merupakan perkara asas yang perlu dilakukan oleh penulis muda di mana penulis muda perlu mengutamakan ilmu dan himah agar lebih diberkati dalam usaha menghasilkan karya yang bermutu tinggi. Beliau menambah bahawa satera harus menyaring segala budaya liberal yang sedang melanda negara. Sistem pendidikan Islam seperti sekolah pondok , agama dan institusi pengajian Islam yang terpinggir yang diambil alih oleh sistem sekolah harian biasa membuktikan keterpinggiran dlaam arus perdana sistem pendidikan.


Beliau menyentuh mengenai Dekaden Melayunisme iaitu isu bahasa melayu yang semakin terpinggir dalam arus globalisasi. Mengambil contoh PPSMI, dasar ini katanya telah mengorbankan dan memangsakan Bahasa Melayu. Dapat di interpretasikan bahaa sekiranya orang Melayu gagal menyakini pemimpin Melayu untuk mengubah dasar tersebut maka pada masa akan datang, ia akan memberi kesan kepada pola pengundian di dalam pilihanaya umum.


Penulis muda harus menyedari kepentingan harta intelekual dan hak cipta kerana ia adalah hak hasil titik peluh dan kreativiti mereka. Secara keseluruhan Dr Awang mengupas mengenai aspek penggenerasian yang perlu diperbaharui untuk mencorakkan satera tamadun melayu islam pada masa hadapan.


 

1 komen:

D'Rimba said...

Terima kasih MPR amat manis kenangan itu................

Blog Widget by LinkWithin
top