SEMINAR KEBANGSAAN PUISI MELAYU TRADISIONAL

ATUR CARA

HARI PERTAMA - 24 NOVEMBER 2008 (ISNIN)

Ucapan Alu-aluan
Encik Kamarul Zaman Shaharudin
Timbalan Ketua Pengarah
Dewan Bahasa dan Pustaka

Majlis Perasmian
Y.B Dato’ Razali Ismail
Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia

Ucap Utama
Prof. Dr. Muhammad Haji Salleh
Sasterawan Negara
Di Depan Nyanyian Yang Semakin Menyayup:
Puisi Lisan Pada Kurun Ke-21.

Sesi I

Dr. Tenas Effendy
Dato’ Prof. Dr. Siti Hawa Salleh


Sesi II

Prof. Madya Dr. Mohd Nasir Hashim
Penemuan Repotoire Melodi Syair Melayu –
Satu Paradigma Baru Dalam Pembangunan Puisi Melayu Traditional

Puan Rahimah Hamdan
Gender dalam Syair-syair Sastera Hikayat

Puan Hasrina Baharum
Syair Ibadat: Kreativiti Pengarang
Zaman Bahari dalam Menyebarkan

PERTANDINGAN AKHIR BERBALAS PANTUN ANTARA KEMENTERIAN
KALI KE-5
09.00 mlm – 09.45 mlm


HARI KEDUA - 25 NOVEMBER 2008 (SELASA)


Sesi III

Encik Lokman Abdul Samad
‘Wahui’ Genre Pantun Suluk di Sabah

Encik Maman S. Mahayana
Pantun Sebagai Potret Sosial Budaya Tempatan:
Perbandingan Pantun Melayu, Jawa, Madura, Dan Betawi

Puan Musazliza Mustan Shir
Pantun Jakun: Penciptaan dan Alam Sekitar


Sesi IV

Puan Rogayah A. Hamid
Pola Pembayang dalam Pantun

Dr. Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali
Kritikan Sosial dalam Pantun Melayu:
Lambang Ketekalan Minda Melayu

Dr. Fadzilah Abd Rahman
Puisi Melayu Tradisional:
Yang Dikendong Takkan Keciciran?

Sesi V

Prof Madya Dr. Noriah Taslim
Syair yang Hilang Kelunakannya:
Pemecahan Konvensi dalam Syair Peralihan

Dr. Samsina Abd. Rahman
Ketekalan Minda Melayu dalam Gurindam

Encik A. Razak Panaemalal
Nazam Haji Mustofa Tohir Nakhon :
Cerminan Ketekalan Minda Ketauhidan Melayu-Muslim Thailand

Maklumat Lanjut : www.dbp.gov.my

0 komen:

Blog Widget by LinkWithin
top