HEBAHAN: ANTOLOGI MPR KE-2

Sebagai kumpulan penggerak Antologi Mantan MPR, kami ingin menjemput saudara untuk menjadi salah seorang penyumbang karya dalam antologi kedua selepas penerbitan Antologi 9! (Antologi Mantan MPR yang pertama yang sudah 3 kali diulang cetak). Cerpen yang disumbangkan perlulah bertaip 8 muka surat, langkau dua baris (double spacing) dengan tulisan times new roman. Saudara bebas memilih cerpen, sama ada yang sudah tersiar atau belum tersiar untuk diterbitkan dalam antologi ini.

Sebagai maklumat, antologi ini akan diuruskan penerbitannya oleh mantan sendiri. Namun begitu, setiap penyumbang yang cerpennya akan disiarkan perlu membayar sejumlah bayaran untuk menampung urusan cetakan dan penyelenggaraan yang lain. Jumlah bayaran akan ditentukan selepas pemilihan dibuat berdasarkan 'siapa cepat, dia dapat.' Oleh itu, semakin ramai bilangan penyumbang karya, maka nilai bayaran akan semakin rendah. Dalam erti kata lain, beban tanggungan bayaran sudah dikecilkan dan diringankan dengan ramainya jumlah penyumbang.

Antara objektif penerbitan antologi ini ialah untuk menambah pengumpulan dana dalam tabung MPR. Oleh yang demikian, hasil jualan antologi ini akan dimasukkan ke dalam tabung dan penyumbang karya tidak mendapat royalti.

Faedah yang diperolehi oleh penyumbang ialah 'kegembiraan' melihat cerpen sendiri diterbitkan bersama 'adik-beradik' yang lain dalam satu antologi. Antologi ini, ialah satu usaha mengeratkan pertautan antara mantan dan kami mengharapkan serta mengalu-alukan sokongan anda.

Antologi ini juga akan diterbitkan secara rasmi bagi menyambut kehadiran peserta-peserta MPR 2007 (bakal adik-adik kita) pada 25 Disember 2007 nanti. Oleh itu, saudara diminta menghantar karya sebelum 10 November 2007 (Sabtu) bagi memudahkan kami mendapatkan nombor ISBN, mengedit serta mencetak.

Moga usaha ini mendapat perhatian dan sokongan semua. Antologi sebagai wasilah pertautan. Turut dilampirkan Antologi Mantan MPR yang pertama, Antologi 9! Yang boleh dibeli melalui http://www.ujanailmu.com.my/


Untuk maklumat lanjut, boleh emel terus ke antologimpr@gmail.com

0 komen:

Blog Widget by LinkWithin
top